VIERING NATIONALE KAMPIOENEN

Op 04 maart zullen onze Nationale Kampioenen van het afgelopen jaar worden gevierd! Deze viering zal doorgaan in Feestzaal Activ in Tongeren, vlakbij de renbaan. Ook de Tongerse Kampioenen worden die avond uitgebreid in de bloemetjes gezet. Zie bijgevoegde affiche voor meer details.

STAD TONGEREN EN DE HIPPODROOM

De stad Tongeren gaat de Hippodroomsite nieuw leven inblazen. Om dit project goed voor te bereiden heeft de gemeenteraad een marktconsultatie goedgekeurd. Die zal duidelijk maken welke investeerders geïnteresseerd zijn om op de site een activiteit te ontplooien. Recreatie met paarden zal in elk geval centraal staan. De renbaan heeft zelfs nog groeipotentieel. Verleden jaar is hieromtrent een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) goedgekeurd.

Stad Tongeren heeft ook een brochure laten ontwerpen om de Hippodroom in de kijker te zetten. Brochure is terug te vinden op de website van de stad Tongeren https://www.tongeren.be/Hippodroom

JAARGANG KLASSIEKERS SEIZOEN 2023

Dankbaar voor 2022 - Hoopvol voor 2023

Dat de "Charles Cup" flink heeft bijgedragen en een boost heeft gegeven aan de drafsport in België mag voor eenieder duidelijk zijn. Een welgemeende "DANK U" aan dhr Marc Decock is hier op zijn plaats. In totaal werd er, verspreid over 2020-2021-2022, maar liefst 290.000 € aan prijzengeld verdeeld tijdens de CHARLES-CUP Races. Van ons krijgt de man de trofee voor "drafpersoonlijkheid van het jaar" !!!

In 2022 werd alles tesamen niet minder dan 450.000 € verdeeld over de jaargang klassiekers tussen 2, 3 en 4-jarige Belgisch gefokte dravers. 80.000 € werd uitgekeerd aan Belgische fokkers voor deze koersen. Wat opvalt bij deze resultaten is dat de BE (puur Belgisch) gefokte dravers bij deze jaargangen de bovenhand hebben tov de TF/BE "dubbele nationalieit" gefokte dravers. Bij de vierjarige paarden vinden we in de top-20 van meestverdienende Belgisch gefokte paarden op Belgische hippodrooms geen enkele TF/BE draver terug. Het bewijs dat onze eigen fokkerij niet moet inboeten als het om kwaliteitsvolle dravers gaat.

Hoopvol voor 2023

Het was een grote challenge in 2023 om het wegvallen van de Charles Cup op te vangen in de jaargang koersen. Niet zonder enige trots vermelden we dat ons inziens de verschillende commissies daar met onderscheiding in geslaagd zijn. Niet minder dan 350.000€ zal tijdens het komende seizoen exclusief verdeeld worden onder 2,3,4 en 5-jarige Belgisch gefokte dravers. Dat ook dit jaar de 5-jarigen een extra toelage krijgen (62.000€ - verdeeld over 9 koersen) moet ongetwijfeld de fokkerij en de eigenaren ten goede komen. De kalender van de jaargang klassiekers 2023 vindt U terug op de site van de Belgische federatie (www.trotting.be)

Fokkerijcommissie.

LIDKAARTEN 2023

De lidkaarten 2023 zullen worden uitgedeeld op zondag 12 februari op de renbaan van Kuurne (restaurant 3de verdieping "bij Maureen") vanaf 11.30 uur en op dinsdag 14 februari op de renbaan van Mons (restaurant 2de verdieping) vanaf 17.00 uur. Niet-afgehaalde kaarten worden met de post verzonden, hiervoor wordt een toeslag van €5 aangerekend bij nationale verzending en €10 bij internationale verzending.

BELGIAN DARBY

De raad van bestuur van de BFP heeft kennisgenomen van de wens van VZW “DARBY HORSE RACING” om hun activiteit voor veulens geboren na 2021 te beëindigen. De organisatie van deze evenementen heeft het mogelijk gemaakt om kampioenen zoals Athos du Boscail, Jerry Mom , …….etc te kronen . Vele paarden hebben een internationale carrière achter de rug die voor een groot deel was te wijten dankzij de behaalde winstsommen in de Belgian Darby. De lancering van deze wedstrijden was het werk van wijlen Paul Hayen, die een "uitdaging" had gecreëerd, aanvankelijk exclusief voorbehouden aan "Belgische dravers" ingeschreven in het Belgisch stamboek. Het systeem was destijds gebaseerd op een aantal geboorten tussen de 650 en 1000 geboren veulens per jaar. Het werk van de toenmalige voorzitter Paul Hayen werd met voorbeeldige vastberadenheid voortgezet door zijn echtgenote, mevrouw Marina Briers. Deze laatste werd bijgestaan door de heer Jacques Pijpen en de heer Herwig L’homme om deze activiteit mede uit te voeren. Met de ontwikkeling van geboorten op ons grondgebied van "Franse dravers", werd de mogelijkheid om deel te nemen aan de "Darby" opengesteld voor "Franse dravers geboren en geregistreerd in België". Zo slaagde deze Darby-vereniging erin, ondanks de daling van het aantal veulens, haar activiteit te behouden met dezelfde toelagen en zelfs een vermindering van de startbijdrage (van € 400,00 naar € 200,00) voor de kwalificaties. Dit werd ook mogelijk gemaakt door de betaling door de renbaan van Mons van een bijdrage van € 3.600,00 per race en het bekostigen van de receptie en bijhorende lunch die tijdens de finale werd georganiseerd. Het aantal geboorten bleef echter dalen en de noodlottige grens van 300 veulens werd in 2022 bereikt met ongeveer 280 geboorten. Het model zoals het bedacht was, was financieel in de toekomst niet meer mogelijk. De VZW DARBY HORSE RACING, dat bijna geen eigen uitgaven had, had tijdens zijn 25-jarig bestaan ongeveer € 100.000,00 opgespaard. Maar rekening houdend met de resultaten van het jaar 2022, was een aanzienlijke aanslag op de reserves nodig om de financiering van de rennen te verzekeren. Toch besliste VZW DARBY HORSE RACING om haar activiteit voort te zetten onder dezelfde koersvoorwaarden, voor veulens geboren in de jaren vóór 2022. Gezien de geboorten die nog bestonden in de jaren 2019, 2020 en 2021 en gezien de bestaande financiële reserves, zal de financiering van de geplande darby-reeksen die gereserveerd zijn voor paarden die in vernoemde jaren zijn geboren, zonder problemen verzekerd zijn. In 2025 worden de finales gelopen voor de 4-jarigen geboren in 2021. In 2024 worden de finales gelopen voor de 3-jarigen geboren in 2021 en die voor de 4-jarigen geboren in 2020. In 2023 worden de finales gelopen voor de 3-jarigen geboren in 2020. en 4-jarigen geboren in 2019. De VZW DARBY HORSE RACING verbindt zich er ook toe om "rennen voor jonge paarden geboren in België" te sponsoren met het eventuele saldo van haar reserves. Het bestuur van de federatie wil mevrouw Marina Briers en haar team oprecht bedanken voor het constructieve werk dat ze hebben geleverd aan de Belgische fokkerij en de promotie van producten die in België geboren zijn. Ook al is er een aanzienlijke daling van geboorten, dan is het wel duidelijk dat de producten sterk verbeterd zijn in kwaliteit. Ook is de vermindering van het aantal geboorten veel minder significant dan in onze buurlanden, zoals bijv. Duitsland, Nederland of Zwitserland . De bij ons tragere geboortedaling en stijging van de productkwaliteit is het resultaat van het proactieve beleid van de leden van "DARBY HORSE RACING". Naar aanleiding van deze beslissing en de noodzaak om het model grondig te herzien, hebben de fokkerijcommissie en de raad van bestuur zich verdiept in het onderwerp en besloten een nieuw model te creëren met een andere vorm van verdeling der inleggelden. Het doel blijft om een finale te behouden met minimaal € 25.000,00 aan prijzengeld. Deze nieuwe "uitdaging" zal in een volgende editie worden uitgewerkt.

Belangrijk bericht voor onze professionelen betreffende dierenwelzijn en gebruik van karwats. (Zie "Trotting Pro)
Gouden Sulky België: Hanna Huygens, een primeur.

In een tijd waarin de feministische zaak ruimte blijft innemen in onze samenleving is het duidelijk dat de plaats die aan vrouwen wordt overgelaten in aangespannen drafpelotons meer dan uitgehongerd is. In België heeft Hanna Huygens echter een primeur getekend omdat dit jaar 2022 haar in staat zal stellen een eerste vrouwelijke gouden sulky te kunnen winnen.

Hanna, begin 2022 stond je voor een moeilijke keuze.

Ik heb eigenlijk meerdere kansen gehad. Een geweldige buitenlandse coach, nummer één in zijn land, bood aan om zijn eerste driver die naar andere landen was vertrokken te vervangen. Het was lang nadenken. Maar ik zag voor mezelf niet dat ik zowel mijn paarden als mijn ouders thuis moest verlaten. Ik had ook verzoeken om met verschillende coaches in Frankrijk te werken. Romain Derieux (via Sébastien Grisez) maar ook Franck Leblanc en Dominique Locqueneux. Het was niet gemakkelijk om te weigeren, maar uiteindelijk heb ik er geen spijt van.

Vertel eens over dit geweldige jaar?

In 2022 voelde ik nog meer vertrouwen om mij heen, baasjes en trainers. Ik wil ook iedereen bedanken voor deze titel, maar ook mijn ouders. Ik denk dat ik vooruitgang heb geboekt door geduldiger te zijn, minder aanstootgevend. Soms ben ik te gemotiveerd. Ik heb een competitieve geest, ik wil altijd winnen maar respecteer mijn paarden. Mijn gewicht is ook een grote troef op de sulky (N.D.L.R.: 50kg), zelfs veel meer dan bereden. Ik vind het ook erg leuk om 's ochtends met mijn ouders te trainen. Mijn vader leert me elke dag dingen en ik vind het geweldig om jonge paarden met hem te trainen. Met hen leren we het meest. Sterker nog, ik leef in de rennen. Ik ben nog nooit in mijn leven op vakantie geweest, want als ik in de sulky zit, beschouw ik dit als vakantie. Het is mijn passie en een droom waarin ik leef sinds ik klein was.

De blik van anderen op jou, evolueert het en hoe wordt een vrouw gezien in een peloton?

In het begin werd ik in de pelotons een beetje als het kleine meisje beschouwd. Met een vreemde blik werd mij gevraagd: “Wat doe jij hier?” En als je dan respect hebt, wordt het een beetje makkelijker. Tijdens mijn eerste overwinning in Mauquenchy feliciteerde Jean Michel Bazire, die ook in die ren zat, me op de terugweg. Het deed iets met me. Maar het is een mannenwereld en ik merk dat veel vrouwen in de drafrennen meer naast de baan zitten. Ze zijn er om de paarden in training te verzorgen, maar niet op de baan zelf. Ik denk dat het voor een vrouw veel moeilijker is om door te breken in het peloton. Die zijn wat aan de kant geschoven en ik zou zeggen in Frankrijk zelfs veel meer dan in België of Nederland. Het is maar een constatering. Ik voel me echter geen vaandeldrager voor de vrouwenzaak. Ik denk dat de mening van vrouwen in deze omgeving na verloop van tijd zal evolueren, maar het zal tijd kosten.

Hoe stel je je de toekomst voor?

In de paardenrennen, dat is zeker. Ik zou vooral graag meer paarden thuis willen hebben om in Frankrijk te gaan racen. Ik sta ook altijd klaar om te gaan rijden in Frankrijk of elders als mij daarom wordt gevraagd.

Bio Express:

Hanna Huygens geboren op 02/12/1996 (26 jaar oud) 788 overwinningen tot nu toe, waarvan 129 in 2022 met nog 3 koersdagen te gaan. 12 gouden stijgbeugels. 1ste gouden stijgbeugel op 14 jaar (minimum leeftijd om te rijden in België). Gevestigd in Haacht in het voormalige trainingscentrum van Gilbert Martens omringd door haar ouders Marc Huygens (4 keer gouden sulky in België), en Ingeborg De Witte Huygens (voormalig Europees amateurkampioen) die elkaar toevallig ontmoetten toen ze werkten bij Gilbert. 1e zege te paard in maart 2010 met AWARD 1e overwinning in draf in 2012 met BAHIRA SIDNEY Belangrijkste overwinning: De Belgian Darby met HIGHNESS WORTHY in 2014 toen ze nog maar 17 jaar oud was. Een overwinning in Vincennes in groep 2: HEARTBREAKER ONE Verschillende keren 5 overwinningen op éénzelfde rendag in België. Overwinningen in Frankrijk, Zweden, Duitsland, Nederland.

Wat ze zeggen :

Ingeborg haar mama: "Het is een grote trots voor Marc en mij. Als kind droomde ik er zelf van, ik wilde zelf steeds op een sulky zitten, ik wou altijd winnen! Maar, ik zorgde vooral voor de paarden. Uiteindelijk is het mijn dochter die het deed. Mannen verslaan in een sport als deze is niet niets.

Achille Cassart (Voorzitter van de Belgische Federatie, Vice-President van de U.E.T.): “Hanna is een geweldige ambassadrice voor ons land. Ik meen ook dat zij haar titel volledig verdient. Ik denk ook dat in vele paardensporten vrouwen een betere feeling hebben met de paarden, hetgeen bij mannen minder het geval is. Op UET-niveau hebben we geprobeerd meer ruimte te geven aan vrouwen in de koersen. Maar het is niet gemakkelijk om het eens te worden, sommige landen willen deze weg niet bewandelen.

In de premium-koersen mogen alleen jockey's deelnemen die 3 overwinningen hebben (niet voor koersen voor liefhebbers, leerlingen,lads en monté-koersen)
HENGSTENKEURING 2023 (formulier zie in info)

De formulieren voor de aangifte van hengstenkeuring, samen met de voorwaarden "Dekseizoen 2023", zijn terug te vinden bij "INFO".

Identificatie BCP dringend !

Zoals u weet, moeten sinds 9 februari 2022 bedrijven met paardachtigen geregistreerd zijn in HorseID. Hoewel al veel vestigingen in de database zijn opgenomen, hebben we gemerkt dat veel van uw fokkers nog niet de stappen hebben genomen om hun situatie te regulariseren.

Op dit moment is het nog wel mogelijk om legitimatie zonder vestigingsnummer aan te vragen, maar vanaf 1 november is dit niet meer het geval.

HorseID accepteert geen aanvragen meer zonder vestigingsnummer en Sirecloud zal hierop worden aangepast. (Het is niet meer mogelijk om een identificatieverzoek door te geven aan de CWBC als er geen geldig vestigingsnummer is ingevuld).

Om vertraging in de verwerking te voorkomen, is het daarom belangrijk om uw fokkers nogmaals op de hoogte te stellen van deze verplichting.

Alle praktische informatie en een verklarende video vind je op de website van het CBC: https://cbc-bcp.be/fr/mijn-inrichting/

Verplichtend zich te registreren via HorseID.

programma van de 1ste kwartaal 2023 is beschikbaar bij "koersuitschr. Q1"
Jaarprogramma 2023 voor gesponsorde koersen! (Zie rubriek :"koersuitschrijvingen").
Deze site maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw surfervaring te verbeteren. Ze laten ons ook toe beter in te spelen op uw behoeften en rekening te houden met uw voorkeuren. Door verder te surfen, aanvaardt u het gebruik van deze cookies.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙