charles cup 06/06 te Tongeren

om alle paarden gelijke kansen te geven, is beslist allen met ijzers of plaques te laten lopen (dus niet déferré)

CHARLES CUP WAREGEM

de charles cup (3j) van 26/06 te waregem is verzet naar 04/07 te Ostende !

NOTA VAN FEDERAAL AGENTSCHAP FAVV: NIET COMMERCIËLE VERPLAATSINGEN VOOR PAARDACHTIGEN ZONDER GEZONDHEIDSCERTIFICAAT TUSSEN BELGIË, FRANKRIJK, NEDERLAND EN HET GR.HERTOGDOM LUXEMBURG WIJZIGING MET FRANKRIJK VANAF 28 MAART 2022.

VERPLAATSINGEN BELGIË - FRANKRIJK

Voor de verplaatsingen tussen België en Frankrijk werd er een nieuw memorandum opgesteld. Paardachtigen zullen in de toekomst enkel zonder gezondheidscertificaat kunnen worden verplaatst voor bepaalde soorten verplaatsingen tussen grensgebieden en dus niet meer voor het volledige grondgebied van Frankrijk. De betrokken Franse grensdepartementen waarbij er kan worden afgeweken van het gezondheidscertificaat zijn: Aisne, Ardennen, Maas, Meurthe-et-Moselle, Nauw van Calais en Noorderdepartement. Frankrijk en België hebben als doel om het volledige Belgische grondgebied als grensgebied te erkennen. Dit laatste moet echter nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie.

Het nieuwe memorandum zal op 28 maart in werking treden. Dit betekent dat alle paardachtigen die vanaf deze datum tussen België en andere Franse departementen dan bovenstaande worden verplaatst, vergezeld moeten gaan van een gezondheidscertificaat.

De afwijking van de eis inzake het gezondheidscertificaat geldt enkel voor verplaatsingen binnen de betrokken grondgebieden met het oog op:

recreatieve activiteiten; tentoonstellingen, sportieve, culturele en soortgelijke activiteiten; het weiden van dieren in weidegebieden; door paardachtigen verrichte werkzaamheden. De exploitanten moeten hun paardachtigen uiteraard terugbrengen naar het land van vertrek wanneer de verplaatsing waarvoor de afwijking geldt, is beëindigd.

Om te genieten van deze maatregel moeten de paardachtigen bovendien geïdentificeerd zijn overeenkomstig de wetgeving (identificatiedocument en elektronisch identificatiemiddel met streepjescode in het paspoort of een ander, door het partnerland officieel erkend identificatiemiddel dat uitdrukkelijk aan het paspoort is gekoppeld). De paardachtigen moeten ook geregistreerd zijn in de centrale databank van het land waar ze gewoonlijk worden gehouden.

VERPLAATSINGEN BELGIË - NEDERLAND - GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG

Ter herinnering: er wordt ook gewerkt aan een nieuw memorandum voor de verplaatsingen tussen België, Nederland en Luxemburg. Tot de publicatie ervan blijft het memorandum van 2017 echter van toepassing. Hier zijn dus momenteel nog geen wijzigingen.

Het FAVV

hengstencataloog 2022

de hengstencataloog 2022 is ter bezichtiging in "info"

PROFESSIONELE SITE

Beste leden, na grote inspanningen op vlak van IT, kunnen we jullie vanaf nu de mogelijkheid aanbieden om een connectie te maken met onze professionele site. Elke eigenaar/trainer en professionele trainer kan de paarden waarover hij/zij de verantwoordelijkheid draagt, aangeven via deze site. Door een simpele klik op het pictogram "Trotting Pro" kan u een persoonlijk account aanmaken. Hier krijgt u dan een persoonlijke inlogcode. Wij gunnen jullie een overgangsperiode zodat u zich kan aanpassen aan dit nieuwe professionele gedeelte van onze website. Wij rekenen op ieders medewerking. Alvast bedankt.

programma van de 2de kwartaal is beskikbaar bij "koersuitschr. Q2"
Jaarprogramma voor gesponsorde koersen! (Zie rubriek :"koersuitschrijvingen"). Met dank aan de Heer Marc DECOCK voor zijn sponsoring van de rennen "CHARLES CUP".
Hippodroom Waregem / stallen en pisterechten 2022

De huur van de stallen en de pisterechten zullen automatisch verlengd worden, tegen dezelfde voorwaarden met een kleine wijziging van data i.v.m. evenementen op de hippodroom. Deze data zullen gepubliceerd worden op de site van Waregem draaft.
De huur van een stal bedraagt 363€ (incl. BTW). Het bedrag voor het gebruik van de trainingsfaciliteiten, de zgn. pisterechten, bedraagt 106€ (incl. BTW). Er kan ook opgezegd worden en dan dient de sleutel(s) van de stal per kerende terug binnen gebracht worden bij dhr. Jurgen Vanhamme (verantwoordelijke van de piste).
Opzeggen kan per mail naar dhr. Ludo Maes: info@lmdetroit.be Het bestuur Waregem draaft

hippodroom Kuurne: Tarieven boxen en gebruik piste 2022
  • 300 € voor een stenen box per jaar (factuur wordt toegestuurd)
  • 220 € voor een metalen box per jaar (idem
  • 169,60 € voor jaarlijkse pisterechten (idem )
  • 10 € voor éénmalig gebruik van de piste per paard en per dag (te betalen aan dhr. Rik Vandamme – onderhoudsman van de piste)

Voor wijzigingen of veranderingen gelieve te bellen met Rik Vandamme 0475 46 91 14.

De openingsuren van de renbaan blijven op dinsdagen, donderdagen van 8 tot 17 uur en op zaterdagen van 8 tot 13 uur.

Dank bij voorbaat.

Bestuur Kuurne

koerskalender 2022

koerskalender beschikbaar in koersuitschijvingen

Aan de leden van de Koninklijke West-Vlaamse Maatschappij

Gelieve je emailadres te laten geworden of te bevestigen aan de secretaris: jean.pierre.lesage@telenet.be

Nieuwe leden altijd welkom, aan tal van koersen zijn premies eigenaar / en of fokker verbonden: voorwaarde deelnemend paard moet in de eerste 7 geklasseerd zijn

Tongeren training en pisterecht

Het bestuur van Tongeren wil iedere gebruiker van de piste voor training, erop wijzen dat hij/zij in orde moet zijn met de betaling van pisterecht.

Alle informatie hieromtrend is terug te vinden op de site "Drafrennen Tongeren.be".

Diegenen die negeren om zich in orde te stellen zullen bij de volgende koersinschrijvingen geweigerd worden en niet kunnen deelnemen aan de rennen.

Hopend op ieders begrip,

Het Bestuur

Deze site maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw surfervaring te verbeteren. Ze laten ons ook toe beter in te spelen op uw behoeften en rekening te houden met uw voorkeuren. Door verder te surfen, aanvaardt u het gebruik van deze cookies.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙