koerskalender 2022

koerskalender beschikbaar in koersuitschijvingen

Tongeren KAMPIOENENVIERING 2021

De raad van bestuur van Tongeren wenst volgende mee te delen:

Omwille van de huidige covid-19 maatregelen zijn wij genoodzaakt om de kampioeneviering, die gepland was op 11/12/2021 in "Hoeve Dewallef te Millen", te verplaatsen naar ZATERDAG 12 MAART 2022. Meer info hierover kan men terugvinden op de site "Drafrennentongeren.be" (Koersen/evenementen).

Bijgevoegde Koers te Kuurne 28/12/2021

Kuurne 28/12/2021 K9 1560 € 4 + 0 6000 € 2300M AUTO TF Inschrijvingen: 21/12/2021 (12u00) Startaangifte: 23/12/2021 (tot 10u30)

Hengstenkeuring hengsten 2022

Het formulier voor keuring "hengsten 2022" is beschikbaar bij "info"

Aan de leden van de Koninklijke West-Vlaamse Maatschappij

Gelieve je emailadres te laten geworden of te bevestigen aan de secretaris: jean.pierre.lesage@telenet.be

Nieuwe leden altijd welkom, aan tal van koersen zijn premies eigenaar / en of fokker verbonden: voorwaarde deelnemend paard moet in de eerste 7 geklasseerd zijn

Aangeven "PLAKETTEN" (hoefbeslag)

Vanaf 1 november 2021 is het verplicht, bij Premium-koersen de “PLAKETTEN" aan te geven! "PLAKETTEN" verwijzen naar allerhande soorten plastiek die gebruikt worden ter bescherming van hoeven.

Gebruik Spatborden bij regen.

Spatborden verplicht bij regen.

Zijn enkel toegelaten de spatborden in harde plastiek of carbon. Metalen spatborden zijn ten strengste verboden.

Aanpassing tarieven voor invoering paarden in 2022

Vanaf 01/01/2022

  1. De bijdrage van Belgische paarden (of definitief ingevoerd) die de eerste maal in het jaar lopen 70€.
  2. Buitenlandse paarden definitief invoeren 250€ en de eigenaar moet jaarlijks lidgeld betalen.
  3. Buitenlandse paarden (toebehorend aan een belg of buitenlander) tijdelijke invoeren 175€ bij de eerste deelname van in het jaar.

4.De opbrengst van deze maatregel komt rechtstreeks ten goede aan de Belgische fokkerij. Er wordt een programma opgesteld voor Belgische jonge paarden (ook Belgische TF)waarbij het prijzengeld door de BFP zal betaald worden. Door de administratieve kosten van het importeren van buitenlandse paarden tussen de verschillende landen van de UET te vergelijken, ondervonden we dat de bij ons gevraagde imvoerkosten veel lager waren dan de gevraagde kosten in de andere landen (b.v.:in Zweden is de prijs €600.00/paard). Daarom zullen wij, vanaf 01/01/2022 de kosten aan €250.00/paard aanrekenen voor definitieve invoer. Het verschil zal volledig worden gebruikt om de koersen voor Belgische en Frande dravers (geboren in België) te financieren.

Herhaling: gebruik jockeyzaal

De gebruikers van de jockeyzaal zijn verplicht de habilleur een vergoeding te betalen van €3; bij overwinning €5.

Tongeren training en pisterecht

Het bestuur van Tongeren wil iedere gebruiker van de piste voor training, erop wijzen dat hij/zij in orde moet zijn met de betaling van pisterecht.

Alle informatie hieromtrend is terug te vinden op de site "Drafrennen Tongeren.be".

Diegenen die negeren om zich in orde te stellen zullen bij de volgende koersinschrijvingen geweigerd worden en niet kunnen deelnemen aan de rennen.

Hopend op ieders begrip,

Het Bestuur

Tijdelijke uitvoercertificaten naar Frankrijk

BELANGRIJKE MEDEDELING VAN DE SECF

(inschrijvingen en tijdelijke uitvoercertificaten)

Een tijdelijk uitvoercertificaat en verrichtingen moeten vóór sluiting van de inschrijvingen - dat is 6 dagen vóór de wedstrijd (9h00) - worden verstuurd.

Indien dit NIET gebeurt : annulering van de inschrijving

Vraag deze 2 documenten tijdig aan!

Training Kuurne

Openingsuren voor training hippodroom Kuurne tot eind 2021

De piste kan gebruikt worden op dinsdag en donderdag tot 16u00 en op zaterdag tot 11u30.

Op zaterdag 25 december en zaterdag 1 januari gesloten. Daardoor uitzonderlijk open op vrijdag 24 december en vrijdag 31 december tot 15u00.

Sportieve groeten,

Bestuur hippodroom Kuurne

Deze site maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw surfervaring te verbeteren. Ze laten ons ook toe beter in te spelen op uw behoeften en rekening te houden met uw voorkeuren. Door verder te surfen, aanvaardt u het gebruik van deze cookies.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙