HIPPODROOM OOSTENDE

Hippodroom Oostende

Alle personen met een geldige federatiekaart 2021 dienen zich te registreren via https://www.ticketshop.be/oostende-koerse-federatie/ en moeten via de hoofdingang de hippodroom betreden. U krijgt enkel toegang op vertoon van uw geldige federatiekaart én uw gratis ticket die u na uw registratie per mail ontvangen heeft. Dit ticket is strikt persoonlijk en dient op dezelfde naam te staan als op de federatiekaart.

Geen toegang:

• Enkel federatiekaart of enkel toegangsticket

• Naam federatiekaart en naam ticket komen niet overeen

Onderstaande dienen zich niet te registreren:

- Deelnemende jockey’s en drivers (op vertoon van jockeykaart via de hoofdingang)

- Stalgasten die een stalbandje ontvangen hebben (ingang via de stallen)

SULKY'S

De BFP wil alle trainers, jockey's en eigenaars er op wijzen dat enkel goedgekeure sulky's voor Zweden en Frankrijk ook in België zijn toegelaten met enkel brancards in HOUT of CARBON FIBRE. METALEN brancards zijn in België nog steeds VERBODEN.

Affaire Doping trainers CARINE DESOETE/ NATHALIE ROBBERECHT tegen BFP

(14.07.2021 Update van onderstaand artikel)

Bij deze kan de Raad van Bestuur van de VZW BELGISCHE FEDERATIE VOOR PAARDENWEDRENNEN meedelen dat het Belgisch Arbitragehof voor de sport op 08 juli 2021 het beroep van mevr. Carine De Soete en mevr. Nathalie Robberecht heeft afgewezen als ongegrond. Het Belgisch Arbitragehof heeft dan ook de genomen beslissingen door de BFP betreffende de paarden Catsous, Each King, Erby Brun en Moneyman Vrijthout bevestigd en niet vernietigd.


(28.04.2021 Update van onderstaand artikel)

We noteren dat de heer PASCAL WAUTERS, eigenaar van het paard MONEYMAN VRIJTHOUT, de volledige verantwoordelijkheid voor deze dopingzaak toewijst aan trainer CARINE DESOETE. Hij verklaart dat de opgelegde sanctie door de BFP door hem als eigenaar zonder probleem aanvaard wordt. (terugbetaling prijzengeld en schorsing om te koersen gedurende 6 maanden) . Anderzijds verklaart hij dat de financiële sanctie in verband met het toedienen van verboden producten uitsluitend toe te schrijven is aan de verantwoordelijke trainer nl. Mevr. CARINE DESOETE.

Langs deze weg wenst de Raad van Bestuur van de VZW BELGISCHE DRAFFEDERATIE haar leden in te lichten dat mevrouw CARINE DESOETE alsmede mevr. NATHALIE ROBBERECHT een verzoek tot arbitrage hebben ingediend bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) met de volgende vordering :

De beslissingen die genomen werden ten aanzien van de renpaarden CATSOUS, EACH KING en MONEYMAN VRIJTHOUT te vernietigen en de terugbetaling van de hierna volgende vergoedingen te bevelen ten aanzien van mevrouw DESOETE :

  • Betreffende het paard CATSOUS :

De som van 2.400 € zijnde de winstpremie van de ren dd. 02.08.2020

De opgelegde boete van 1.250,00 €

De som van 2.000 € houdende gemiste kans op overwinningen gedurende de schorsing (14 dagen)

De som van 5.000 € houdende reputatieschade

  • Betreffende het paard MONEYMAN VRIJTHOUT :

De som van 960 € zijnde de winstpremie van de ren van 23.07.2020

De opgelegde boete van 6.000 €

Een som van 10.000 € houdende gemiste kans op overwinningen gedurende de schorsing (6 maanden)

Een som van 15.000 € zijnde de derving van inkomsten als professioneel trainer gedurene een periode van zes maanden

De som van 500 € houdende de kosten van het hoger beroep

  • Betrefffende het paard EACH KING

de som van 2.160 € zijnde de winstpremie van de ren dd. 05.08.2020

de opgelegde boete van 1.250 €

Een som van 2.000 € houdende gemiste kans op overwinningen gedurende de schorsing van 14 dagen.

De beslissing die genomen werd ten aanzien van het renpaard ERBY BRUN te vernietigen en de terugbetaling van de volgende vergoedingen te bevelen ten aanzien van mevr. ROBBERECHT:

  • Betreffende het paard ERBY BRUN:

De som van 1.680 € zijnde de winstpremie van de ren dd. 04.11.2020

De opgelegde boete van 1250 €

De kosten van analyse en tegenanalyse 224,21 € en 799,78 €

De som van 10.000 € houdende gemiste kans op overwinningen gedurende de schorsing van 04.11.2020 tot 19.01.2021

De som van 1000 € houdende reputatieschade “

Deze zaak zal voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport behandeld worden op de zitting van 25 mei 2021.

Van zodra de Raad van Bestuur kennis heeft van de beslissing van het Belgisch Arbitragehof zal de Raad van Bestuur u verder informeren.

WAREGEM KOERS 31/08 en 15/08

De Koers voor liefhebbers op 31/08/21 te Waregem is voor paarden die geen 45000 € gewonnen hebben !

GP Stad Waregem : éliminaties op laatste verrichtingen !

Waregem 15/08, koers bijgevoegd

4800 € 2400M AUTO INTER Open catégorie/grote Klasse

Aanpassing Waregem 25/07 (4de ren) en 15/08

** De 4de ren te Waregem op 25/07/2021 is voorbehouden voor alleen leerlingen en lad-jockey's

WAREGEM 15/08/2021 , Koers bijgevoegd

# 4800 € 2400M AUTO INTER Open catégorie/grote Klasse

Modellenwedstrijd

MODELLENWEDSTRIJD, MONS DONDERDAG 19 AOUT 2021 om 17:00 Voor merries TF van 3 en 4 jaar gekwalificeerd! MODELLENWEDSTRIJD VOOR VEULENS GEBOREN IN 2020! Sluiting maandag 9 augustus om 16:30! Per e-mail: pb@trotting.be

****

Réservatie boxen Oostende

BERICHT - O O S T E N D E - AVIS

Voor reservatie van BOXEN voor DRAFPAARDEN, gelieve dit uitsluitend te willen doen VIA MAIL stallen@oostendekoerse.be en dit VOOR DONDERDAG 12u00 aub (gezien de reservatie op middag uur afgesloten wordt).

CHARLES CUP

Op Aanvraag door en in samenspraak met de de firma "De Cock", organisator van de welbekende "CHARLES CUP" rennen, werd beslist om de wedren die gepland was voor 01/07/2021 op de renbaan van Tongeren tijdens de Premiummeeting, te verplaatsen naar zondag 12/09/2021, uiteraard op de renbaan van Tongeren.

MONDMASKER OP DE HIPPODROMEN

Verplicht dragen van een goedgekeurd mondmasker op de hippodromen en tijdens de koersen.

Het correct dragen van een dergelijk mondmasker (staat in het protocol dat met de overheid werd afgesloten), dus geen sjaal of rolkraag, is VERPLICHT.

Het niet volgen van de maatregelen, vastgelegd in dit protocol, kan immers vergaande gevolgen hebben bij een eventuele controle.

En zal er een boete opgelegd worden van 100€.

Dus enkel het gebruik van de door het ministerie goedgekeurde mondmaskers zijn toegelaten.

Tongeren training en pisterecht

Het bestuur van Tongeren wil iedere gebruiker van de piste voor training, erop wijzen dat hij/zij in orde moet zijn met de betaling van pisterecht.

Alle informatie hieromtrend is terug te vinden op de site "Drafrennen Tongeren.be".

Diegenen die negeren om zich in orde te stellen zullen bij de volgende koersinschrijvingen geweigerd worden en niet kunnen deelnemen aan de rennen.

Hopend op ieders begrip,

Het Bestuur

Tijdelijke uitvoercertificaten naar Frankrijk

BELANGRIJKE MEDEDELING VAN DE SECF

(inschrijvingen en tijdelijke uitvoercertificaten)

Een tijdelijk uitvoercertificaat en verrichtingen moeten vóór sluiting van de inschrijvingen - dat is 6 dagen vóór de wedstrijd (9h00) - worden verstuurd.

Indien dit NIET gebeurt : annulering van de inschrijving

Vraag deze 2 documenten tijdig aan!

TRAINING KUURNE

Wegens aanhoudende droge weersomstandigheden.

Mogelijkheid tot trainen op Kuurne komende maanden.

Dinsdag, donderdag en zaterdag zijn te pistes open voor training van 7u tot 13u Op feestdagen is de piste eveneens gesloten.

Dit tot nader order.

Sportieve groeten,

Bestuur hippodroom Kuurne

Deze site maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw surfervaring te verbeteren. Ze laten ons ook toe beter in te spelen op uw behoeften en rekening te houden met uw voorkeuren. Door verder te surfen, aanvaardt u het gebruik van deze cookies.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙